ලක්ෂ 25 ක් පිරිසකට ඉඩම් ඔප්පු දෙන්න ලෑස්ති කළ රජයේ ඉඩම් පනත ඉල්ලා අස්කරගනි

Wednesday, August 21, 2019 0 Comments

ඔප්පු නැති ලක්ෂ 25 ක් ජනතාවට ඔප්පු ලබාදීමේ රජයේ ඉඩම් පනත අස්කරගන්නා බව ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරි ඇල්ල ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කීය.
පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයේ 5 වැනි යෝජනා ලෙස මෙය ඇතුළත් කර තිබිණි. පනත් කෙටුම්පත ඉල්ලා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News