21 හැවිරිදි බෙර වාදන ශිල්පිනී ලිමිනි හා විවාහවන නාමල් පාර්ලිමේන්තුවේ 225 ට ම මගුලට එන්න කියලා

Friday, August 09, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/08/21-225-namal-limini-love.html#more
බන සැප්තැම්බර් මාසයේ 17 වනදා සිය මංගල උත්සවය මහඉහළින් පවත්වන්නට සූදානම් වන මහින්ද රාජපක්ෂ වැඩිමල් පුතු නාමල් මේ දිනවල ඒ ගැන වැඩි උනන්දුවකින් කටයුතු කරන බව වාර්තාවේ.
බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී හදිසි නීතිය යළි සම්මත කිරීමේ ඡන්ද විමසීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු ලොබියට පැමිණි නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සහ ඔහුගේ හිතවත් ඩී.වී. චානක
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News