සරුංගලය කඹය මතින් අඩි 1000 ක් යෑමේ රෝහණගේ වෑයම අසාර්ථක වෙයි

Friday, August 16, 2019 0 Comments

අනුරාධපුර, යහලේගම, වේළුවනාරාම විහාරස්ථානයට ආධාර මුදලක් එකතු කර දීමේ අරමුණින් වර්ග අඩි 800කට ආසන්න විශාල සරුංගලයක් නිර්මාණය කර, ඒය අඩි 1200ක් පමණ ගුවනට ගිය පසු, එහි කඹය ආධාරයෙන් සරුංගලය මතට නැගීමට කළ පෙරහුරුවක් ඊයේ | (15දා) උඩුගුවනේ පැවැති අධික සුළං තත්ත්වය නිසා සරුංගලයේ සැකිල්ල ආපදාවට ලක්වීමෙන් නැවත වැව් පිටියට ගොඩබෑමට සිදුවිය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News