ලක්ෂ 1000 ක් වන්දි ඉල්ලා රංජන් රාමනායකගෙන් ඉරාජ්ට එන්තරවාසි

Monday, August 05, 2019 0 Comments


රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක කළ ප්‍රකාශයක් විකෘති කර උපුටා දක්වමින්   Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News