ඒඩ්ස් බෝකරවීමේ අරමුණින් කාන්තාවන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයා වසර 10 ක් සිරගෙට

Thursday, August 01, 2019 0 Comments


තමන්ට ඒඩ්ස්රෝගය වැළඳී ඇති බව පරීක්ෂණ වලින් සනාථවූ පසු එම රෝග තත්වය සඟවා කාන්තාවන්ට එම රෝගය බෝකරවීමේ අරමුණින් ලිංගික හැසිරීම් වල යෙදුණ බව හෙළිවීම නිසා පුද්ගලයෙකු වසර 10 ක සිර දඩුවමකට ලක්වූ පුවතක් ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තාවේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News