එල්ලුම් ගහ නීතිගත කරනවට කැමතිද අකමැතිද? Peoples Voice

Thursday, July 04, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/07/peoples-voice-death-sentence.html
එල්ලුම් ගහ නීතිගත කිරීම සම්බන්ධව මේ දිනවල රට තුළ යළි
කතාබහක් මතුව ඇත්තේ ජනපතිවරයා විසින් සිරකරුවන්  4 දෙනෙකු එල්ලා මැරීමට අත්සන් තබා ඇති පසුබිමකය.
මේ ගැන පසුගියදා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News