මං ඇමරිකාව OK කියුවැයි කතාව කෙප්පයක් - ඇමතිනි තලතා

Wednesday, July 10, 2019 0 Comments


ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ කාලිංග ඉන්ද්‍රතිස්ස මහතා පසුගිය 05 දින විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී  කරන ලද ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News