රූපවාහිනී වැඩසටහනකදී තර්ජනය කළැයි රතන හිමිට-මනොජ් ගමගේට ශානිගෙන් පැමිණිලි.

Tuesday, July 30, 2019 0 Comments

පෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකාවක් මහින් විකාශය කෙරුණු දේශපාලන වැඩ සටහනකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියන් සහ නීතිඥ සංවිධාන ජාතික එකමුතුවේ සභාපති මනෝජ් ගමගේ මහතා තමාට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News