ඇමති ඥාති පුතකු මාර්ගයෙන් මිල්කෝ සමාගම විකුණන්න යනවා

Wednesday, July 03, 2019 0 Comments

පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින 'මිල්කෝ ' සමාගම එම විෂය භාර අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතාගේ සහෝදරියකගේ පුතකු යොදවාගෙන පෞද්ගලික අංශයට විකිණීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන බව "මිල්කෝ" ආයතන සුරැකීමේ සංවිධානයේ හා 'කිරි ගොවීන් සුරැකීමේ මධ්‍යස්ථානයේ'
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News