ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව හා ලංවිම අතර අර්බුදය සමථයකට

Wednesday, July 10, 2019 0 Comments

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අතර හටගෙන තිබූ අර්බුදකාරී තත්වය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News