අපේ කාලේ බෝම්බ පිපිරුණාට මිනිස්සු බය වුණේ නෑ-මහින්ද

Monday, July 08, 2019 0 Comments

අද වන විට රටේ ජනතාව ත්‍රස්තවාදයට බියෙන් ජීවත්වන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද. රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News