ගාල්ලේ පාසලේ සිද්ධිය - හදිසි නීතිය අනුව එහෙම වෙඩි තියන්න පුළුවන්ද?

Friday, July 05, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/07/galle-incident-update.html#more

යේ රටේ විශේෂ කතාබහක් ඇති කළ ගාල්ල අක්මීමන ප්‍රාථමික පාසලක හමුදා සෙබළෙකුගේ වෙඩ් පහරින් එම පාසලේ දරුවෙකුගේ පියෙකු මරුණයට පත්වීමේ සිදුවීම මේ වනවිට විවිධ විවාදයන්ට හේතුවී තිබේ.
අදාළ සිද්ධිය පිළිබඳ ඇතිවන සාකච්ඡාවේදී හදිසි නීතිය අනුව මේ ආකාරයේ ආරක්ෂාවට තර්ජනය වන බව කියූ අවස්ථාවක නිරායුධ අයකුට මරණයට පත්කරන අදහසින් වෙඩි තැබීම සාධාරණද නැද්ද යන්න
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News