අලංකාර කොරල් පරයක් කන්කසන්තුරෙන් නාවික හමුදාව සොයාගනී

Saturday, July 06, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/07/kankasanthurei-corel-reef.html#more
තුරු නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවික කිමිදුම් කණ්ඩායමක් විසින් පසුගිය සතිය පුරා කන්කසන්තුරේ මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදුකල කිමිදුම් මෙහෙයුමකින් මෙතෙක් සොයාගෙන නොතිබූ ඉතා දැකුම්කළු කොරල්පරයක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News