අපේ ක්‍රිකට් වලට මොකද වුනේ ? - සනත් ජයසූරිය කියූ කතාව

Wednesday, July 10, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News