කොළඹටත් බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක්

Friday, July 05, 2019 0 Comments

කොළඹ මැනිං වෙළෙදපොළ භූමිය හා කොටුව දුම්රියපොළ යාකර ශ්‍රී ලංගමයද එක්කර බහුවිධ ප්‍රවාහන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News