හේමසිරි ප්‍රනාන්දු ජාතික රෝහලේ ගෙවන වාට්ටුවකට මාරු වෙලා

Friday, July 05, 2019 0 Comments

කොළඹ ජාතික රෝහලේ හෘද ප්‍රතිකාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා එම රෝහලේ ගෙවන වාට්ටුවකට (Merchant Ward) ඊයේ (4)
පෙරවරුවේ ඇතුළත් කරනු ලැබීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News