සහරාන්ගේ නුවරඑළි කඳවුරේ පුහුණුව ලැබූ මයිල් මොහොමඩු නසීර් හසුවේ

Tuesday, July 09, 2019 0 Comments


2019.05.01 වන දින නිකවැරටිය කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ නිළධාරීන් විසින් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා සහරාන්ගේ නුවරඑළි කඳවුරේ පුහුණුව ලැබූ පහත සැකකරු අත්අඩංගුවට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News