චිත්‍රපට බෙදාහරින ක්‍රමවේදය ප්‍රසිද්ධ කෙරේ

Thursday, July 11, 2019 0 Comments

සිනමා ශාලා සඳහා චිත්‍රපට අනුපෙළගැස්වීම, චිත‍්‍රපට ප්‍රදර්ශනය සදහා චිත්‍රපට බෙදාහැරිමේදී ලැබෙන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News