දේශපාලනය මහ හූරෝ වනජීවී හූරෝ කැලෑ කපනවා සත්තු මරනවා

Thursday, July 04, 2019 0 Comments

හේනානිගල ආදිවාසී ජනතාවට ජීවත් වීමට කිසිදු ආදායමක් නොමැතිකම නිසා කැඳ බීමටවත් හාල් ගන්න මී පැණි ගෙන අලෙවි කර ගැනීමට පොළොන්නරුවට පැමිණි බව හේනානිගල ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ මුතුබණ්ඩා කියයි. ආදිවාසී නායකයා මෙසේද කීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News