පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු පල්ලි හෝටල් හා පුද්ගලයින්ට ගෙවූ වන්දි මිල ගණන්

Thursday, July 11, 2019 0 Comments

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් වින්දිතභාවයට පත්වූවන්ට වන්දි ගෙවීමේ ක්‍රියාවලියේ වර්තමාන ප්‍රගතිය පිළිබඳව ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීම දරන 'හානිපූරණ කාර්යාලය  2019.07.11 දිනට යාවත්කාලීන කරන ලද වන්දි ගෙවීම් සටහනක් පහත පළවේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News