දහම් පුතුගේ හා නිපුණි ලේලියගේ කොන්වකේෂන් එකට ජනපති එංගලන්තයේ

Wednesday, July 10, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/07/daham-nipuni-convercation.html#more
ම පුතු දහම් සිරිසේනගේ උපාධි ප්‍රදානොත්සවයට සහභාගිවීම පිණිස ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන එංගලන්තයේ සංචාරයකට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News