අලුතින් ඩෙංගු ප්‍රහේද දෙකක්

Tuesday, July 09, 2019 0 Comments

පසුගිය වසරවලදි වාර්තා වූ දෙවැනි ප්‍රභේදයේ ඩෙංගු වයිරසය වෙනුවට තුන් වැනි සහ හතර වැනි ප්‍රභේදවල ඩෙංගු වයිරස මේ වනවිට වාර්තා වෙමින් පවතින බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News