මට දැන් සනීපයි සිංගප්පූරුවෙන් ආපු හැටියේ ජනපතිවරණයට සූදානම් - ගෝඨාභය

Thursday, July 04, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/07/gotabhaya-singapore.html#more
වුබිමට හැකි ඉක්මනින්ම පැමිණ ජනතා බලාපොරොත්තු ඉටුකිරීමට කැපවන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (3) ප්‍රකාශ කර ඇත. කිසිම හේතුවක් මත පසුබැසීමට සූදානම් නැති බවත් ඉදිරියේදී මතුවිය හැකි ඕනෑම අභියෝග යකට මුහුණදීමට තමා සූදානම් බවත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News