රටින් පනින්න ගිය තව්හිද් ජමාත් සාමාජිකයා කටුනායකදී අත්අඩංගුවට

Friday, July 05, 2019 0 Comments

විදෙස් රටක් බලා පැන යෑමට තැත් කිරිමේදි ජාතික තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයේ නුවරඑළිය කඳවුරේ පුහුණුව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News