යාපනය - කොළඹ රියදුරු පැහැරගෙන ගොස් කප්පම් ගන්න හැදූ මුස්ලිම් දෙන්නා මාට්ටු

Monday, July 08, 2019 0 Comments

යාපනය කොළඹ පුද්ගලික බස් රථයක රියදුරු පැහැරගෙන ගොස් කප්පම් ලබා ගැනීමට තැත් කළ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට පත්වීමේ සිද්ධියක් වාර්තාවේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News