හිටපු ඇමති සුමේධා ජයසේනට මොණරාගලදී ‘හූ’ සංග්‍රහයක්

Tuesday, July 30, 2019 0 Comments


මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම ඊයේ පැවැත්වූයේ ගොවි විරෝධතාවක් මධ්‍යයේයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News