ඉන්දියාව සඳට යවන චන්ද්‍රයාන් දෙක හෙට අභ්‍යාවකාශයට

Sunday, July 14, 2019 0 Comments


 ඉන්දීය අභ්‍යාවකාශ තාක්ෂණයේ නව පරිච්ඡේදයක් සටහන් කරමින් සඳ මත ගවේෂණ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News