පලාලි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට මුල්ගල තැබෙයි

Sunday, July 07, 2019 0 Comments


ශ්‍රී ලාංකේය සිවිල් ගුවන් ක්ෂේත්‍රයට නව පරිච්ඡේදයක් එක් කරමින් පලාලි ගුවන් තොටුපළ ඉදිකිරීමේ මුල් ගල තැබීමේ උත්සවය පසුගියදා පැවැත්විණි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News