යෝෂිත නිෂීතා සමග යුග දිවියට

Friday, July 12, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/07/yoshitha-nisheetha-wedding.html
විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දෙවෙනි පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා අද විවාහ ගිවිස ගත් බව නාමල් රාජපක්ෂගේ ෆේස් බුක් ගිණුමේ ඡායාරූප සටහනකින් හෙළි කර තිබේ.
යෝෂිත විවාහ ගිවිසගත් තරුණිය නිතිෂා නම් වන
  Read More>>