''රාජිත කරන චෝදනා ඔප්පු කළොත් මම ජාතික ඇඳුම ගලවා පාරේ පයින් යනවා'' -නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න

Tuesday, July 09, 2019 0 Comments


"රාජිත සේනාරත්න ඇමැතිවරයා මට කරන චෝදනාවලින් අබමල් රේණුවක දෙයක්වත් ඔප්පු කර ගැනීමට හැකි වුවහොත් තමා ජාතික ඇඳුම ගලවා දමා මහ පාරේ පයින් යන්න ලැස්තියි"
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News