ආණ්ඩුවක් ඉල්ලුව කියල ෆේස් බුක් පිටු බ්ලොක් කරන සම්ප්‍රදායක් නෑ - ෆේස් බුක් දන්වයි

Friday, July 12, 2019 0 Comments

රජයන් කරන ඉල්ලීම් මත පදනම් වී ෆේස්බුක් ගිණුම්, ෆේස්බුක් පිටු හෝ ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ තිබෙන අන්තර්ගතයන් හෝ ඡායාරූප හෝ ඉවත් නොකරන බව ෆේස්බුක් සමාගමේ නිලධාරීහු පවසති.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News