ඇමෙරිකන් ආර්ථික කොරිඩෝවට ඉඩම් පැවරීම වළක්වන්නැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සම් දෙකක්

Friday, July 05, 2019 0 Comments

රජය රහස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන ඇමෙරිකානු “මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන්" ව්‍යපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීමට යෝජිත ‘ඇමෙරිකානු ආර්ථික කොරිඩෝව’ සඳහා ත්‍රිකුණාමලය සිට කොළඹ දක්වා වූ රජයේ ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ 4 1/2ක් සින්නක්කරම ඇමෙරිකාවට ලබාදිමේ යටි අරමුණින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News