සහල් පොල් සහ එළවළු මිල පහලට

Monday, July 08, 2019 0 Comments

එළවළු මිල ගණන් වාර්තා ගත ලෙස පහළ ගොස් තිබෙයි. මෙම තත්ත්වය තවත් මාස කිහිපයක් පවතිනු ඇති බව හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ සහ පුහුණු කිරීමේ ආයතනය පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News