විදුලි සැර වද්දවා සැමියා ඝාතනය කිරිමට උත්සාහ දැරූ බිරිඳ සහ ඇගේ අනියම් සැමියා අත්අඩංගුවට

Wednesday, July 03, 2019 0 Comments


විදුලිය සැර වද්දවා සැමියා ඝාතනය කිරිමට උත්සාහ දැරූ බව කියන බිරිය සහ ඇයගේ අනියම් සැමියා බවට පැවසෙන  පුද්ගලයා ද සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් බව කඩවත පොලිසිය කියයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News