පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ඉඩම් පනතට එරෙහිව ඒකාබද්ධයෙන් නඩු පහක්

Thursday, July 04, 2019 0 Comments

ඉකුත් සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ඉඩම් පනතට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ශේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ නඩු 5ක් පැවරීමට යයි. මෙම නඩුවලින් 03ක් ඊයේ (03දා) දිනයේදී පවරා ඇති අතර තවත් නඩු දෙකක් අද (4දා) ගොනු කිරීමට නියමිතය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News