පාසලේදී වෙඩි තැබීමේ සිදුවීම-බිරිඳට රැකියාවක් දරුවන්ට වෙනත් පාසල්

Saturday, July 13, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/07/akmeemana-incident-gov-reaction.html#more
ක්මීමන උපනන්ද විදුහල් බිමේදී හමුදා භටයකුගේ වෙඩි පහරින් මියගිය ප්‍රදීප් උදය කුමාර (39) මහතාගේ බිරිඳට රැකියාවක් හා දරුවන් තිදෙනාට වෙනත්  පාසල් දීමට රජය තීරණය කර ඇත.
මෙයට අමතරව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් වාර්තා පරික්ෂා කර බලා මෙම බිරියට යම් වන්දියක් දීමට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News