කේන්දරේ තියෙනවා මම ජනප්‍රිය වෙන්නේ දේශපාලනයෙන් කියලා - තනුජා ජයවර්ධන

Monday, July 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News