කොස්තාපල් අනෙක් කොස්තාපල්ගේ මුහුණට කතුරෙන් ඇනලා

Monday, July 08, 2019 0 Commentsඌව පළාත්බද මහාධිකරණ විනිසුරු නිල නිවෙසේ රාජකාරියේ නියුතු පොලිස් කොස්තාපල් කෙනකුගේ මුහුණට කතුරකින් ඇන තුවාල කිරීමේ සිද්ධියකට එම නිල නිවෙස්ම රාජකාරියේ යොදවා සිටි තවත් පොලිස්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News