60 පැන්න මැති ඇමතිවරු 79ක්

Thursday, July 04, 2019 0 Comments

දැනට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු 225 අතරින් 79 දෙනෙක් වසය අවුරුදු 60 ඉක්මවූ අය බව හෙළිව තිබේ. Manthri.lk වෙබ් අඩවිය විසින් සිදු කළ සමීක්ෂණයකදී වයස් කාණ්ඩ 6ක් යටතේ පාර්ලිමේන්තු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News