ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමෙන් තෙල් සංස්ථාවට කෝටි 3500ක පොල්ලක්

Saturday, July 13, 2019 0 Comments

බනිජ තෙල් සංස්ථාව ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමට ඉන්ධන ලබාදෙන ණය සීමාවේ රුපියල් කෝටි 3700ක් බව ද මේ වන විට හිඟ ණය මුදල් ගෙවීම පැහැර හැරිම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමේ ණය සීමා ඉක්මවා  යාමට ආසන්න බව ද වාර්තා වෙයි.  ඒ අනුව හිඟ ණය මුදල් ලබන සැප්තැම්බර්  මස 6 වැනිදාට පෙර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News