වවුනියාවේ දෙහි කිලෝවක් 1500යි

Friday, July 12, 2019 0 Comments


මේ දිනවල වවුනියාව වෙළෙඳපොළේ දෙහි කිලෝවක සිල්ලර මිල රුපියල් 1500ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News