විභාග දෙපාර්තමේන්තුව online ක්‍රමයෙන් සහතික නිකුත් කිරීම අරඹයි

Thursday, June 13, 2019 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ (online) සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම පෙරේදා (11දා) සිට ආරම්භ කළේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News