කරන්ට් කපන වේලාවන් බිල් පැමිණිලි සමග CEB Care ඇප් එක එළිදකී

Tuesday, June 18, 2019 0 Comments


CEB Care ජංගම දුරකථන මෘදුකාංගය (app) හඳුන්වාදීම බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී ඊයේ (17) විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News