පකිස්තාන ශ්‍රී ලංකා තරගයට වර්ෂා බාධා ඇතිවන ලකුණු - කාසියේ වාසිය පමාවේ

Friday, June 07, 2019 0 Comments


අද දින බ්‍රිස්ටල්හිදී පවත්වන්නට නියමිත ශ්‍රී ලංකා පකිස්තානු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News