ලංගමට චීනෙන් ගෙනා සුපිරි බස් බාපු හැටියේ (ඡායාරූප)

Thursday, June 20, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/06/sri-langama-new-busses.html#more
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ‌සිදු කළ ඇණවුම අනුව චීනයේදී නිශ්පාදනය කරනු ලැබී සුඛෝපභෝගී බස් රථ කාණ්ඩයේ පළමු බස් රථ කිහිපය කොළඹ වරායෙන් 
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News