මගේ ඔත්තුව උඩ වැඩ කලා නම් එදා ප්‍රහාරය නෑ - මොහොමඩ් තස්ලිම්

Friday, June 07, 2019 0 Comments

මාවනැල්ල සහ අවට ප්‍රදේශවල බුදුපිළිමවලට හානි කිරිමේ සිද්ධියට සම්බන්ධවූවන් අතර තමා හදුනන අයද සිටි බවත් එවැනි දෙයක් සිදුකළේ මක්නිසාදැයි තමා ඔවුන්ගෙන් විමසූ විට ඔයත් අපට එකතුවෙන්නයැයි ඔවුන් පැවසු බවත් බුදුපිළිම කැඩීමේ සිද්ධිය ගැන පොලිසියට ඔත්තු දුන්නැයි අන්තවාදීන් විසින් එල්ල කරන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News