රුහුණු සරසවිය වධකාගාරයක් බව උපකුලපතිගෙන් හෙළිදරව්වක්

Wednesday, June 12, 2019 0 Comments


රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය නවක වදයට නම් දැරු සරසවියක් බවත් මතුපිටින් මෙම ගැටලුව දෙස බලා නවක වදය නැති කිරීමට හෝ එය විවරණය කර ගැනීමට නොහැකි බවත් රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ආචාර්ය 
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News