ඉවත් වු මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් කබීර් හා හලීම් නැවත ඇමතිධූර භාරගනී

Wednesday, June 19, 2019 0 Comments


එලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ, කබීර් හෂීම් හා එම්.එච්.ඒ.හලීම් යන මහත්වරුන්.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News