'වැඩිහිටි නිවාසය' බෝඩ් එකක් දාගෙන කුලී නිවසේ කසිප්පු පෙරලා

Thursday, June 06, 2019 0 Comments

අවිස්සාවේල්ලේ, තුම්මෝදර පිහිටි වෛද්‍යවරයකුට අයත් නිවසක් කුලියට ගෙන "වැඩිහිටි නිවාස" නාම පුවරුවක් සවිකරගෙන එහි කසිප්පු පෙරිමේ යෙදී සිටී දෙදෙනකු සුරාබඳු විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකයේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News