''නැවත අමාත්‍ය ධූර භාරගන්න.'' ඉවත් වූ මුස්ලිම් නායකයින්ට මහා නායක හිමිවරුන්ගෙන් උපදෙස්

Thursday, June 13, 2019 0 Comments

සිංහල හා මුස්ලිම් ජනතාව සහෝදරත්වයෙන් යුතුව මේ රට තුළ වසර සිය ගණනක් තිස්සේ එකට ජීවත් වූ බවත්, එම බැඳීම තව දුරටත් ආරක්ෂා කර ගනිමින් පවත්වාගෙන යා යුතුව තිබෙන බැවින්, ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නය රැස්වූ මුස්ලිම් ඇමතිවරුන් කැඳවා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කළ බවත් අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහා නායක අතිපුජ්‍ය වරකාගොඩ ඥාණරතන මහ නාහිමියන්ගේ ප්‍රකාශ කළහ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News